BIP

Uwaga

Dom nad rozlewiskiem- zakończony

Szkolny projekt pt.: „Dom nad rozlewiskiem... – z wizytą u płazów” autorstwa p. Agnieszki Kowalczyk znalazł się wśród 10 najlepszych w Polsce projektów o tematyce przyrodniczej. Konkurs odbył się w ramach ogólnopolskiej kampanii „Szkoły dla przyrody” organizowanej przez Pracownię na Rzecz Wszystkich Istot z Bystrej (więcej informacji na stronach: www.pracownia.org.pl, www.pracownia.org.pl/szkoly-dla-przyrody). Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 3000zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Działania przedstawione w projekcie będzie realizowała klasa VIa w terminie: wrzesień 2009 – czerwiec 2010. 
CELE PROJEKTU:
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i skłanianie do samodzielnego poznawania świata żywego
• rozumienie zależności istniejących w świecie przyrodniczym
• uświadomienie potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody
• uświadomienie zagrożeń i konieczności ochrony rzadkich gatunków roślin, zwierząt oraz miejsc ich występowania
• budzenie szacunku do przyrody
• kształtowanie postaw proekologicznych
• dostrzeganie więzi człowieka z przyrodą oraz negatywne skutki jego działalności
• przedstawienie różnorodności gatunkowej płazów na terenie Górnego Śląska
• zwrócenie uwagi uczniów na problemy lokalne i zachęcenie do czynnego udziału w działaniach proekologicznych, dotyczących w sposób szczególny płazów i ich środowiska
Dokumentacja fotograficzna będzie na bieżąco umieszczana na stronie naszej szkoły. Na początku uczniowie stanęli do konkursu na logo projektu. Ostatecznie wygrała go Magda Mida – uczennica klasy VIa. Logo znajduje się na koszulkach uczniów uczestniczących w projekcie oraz na wszystkich dokumentach niezbędnych do realizacji szkolnego projektu.
Następnie uczniowie wraz ze szkolnym koordynatorem projektu – p. Agnieszką Kowalczyk spisali kontrakt grupowy i przystąpili do przeprowadzenia ankiety badającej świadomość ekologiczna wśród społeczności lokalnej. Najważniejszymi wnioskami płynącymi z wyników ankiety były:
1. Należy rozszerzyć edukację ekologiczną, aby uświadomić ludziom, że płazy są pożytecznymi i niegroźnymi zwierzętami i dostrzegli zagrożenia płazów w swoim najbliższym otoczeniu.
2. Należy podjąć działania, dzięki którym zmniejszy się ilość zagrożeń płazów.
3. Należy uświadomić ludziom, że ich najbliższe środowisko jest piękne i zasługuje na szacunek.
4. Należy rozszerzyć edukację ekologiczną, aby uświadomić ludziom, że w ich środowisku lokalnym znajdują się miejsca cenne przyrodniczo (również formy ochrony przyrody) i warto je odwiedzać.
5. Należy częściej wychodzić z uczniami w teren, organizować zajęcia w środowisku przyrodniczym, gdyż dzięki temu mogą dokładniej poznawać świat przyrody, odkrywać jego tajemnice, lepiej zapamiętywać swe obserwacje, dostrzegać zależności pomiędzy organizmami.
W kolejnym etapie realizacji projektu znajdują się m.in. warsztaty o tematyce przyrodniczej („Poszukiwanie przyrody w mieście”, „Wiosenne narodziny”, „Letnie opowieści”, „Barwy jesieni”, „Zima – czy naprawdę wszystko śpi?”, „Przyroda stawów i jezior”, „Życie komórki roślinnej – preparatyka mikroskopowa, obserwacje mikroskopowe”) oraz wycieczka do Aquarium w Krakowie. Uczniowie opracują mapę stanowisk miejsc rozrodu płazów na terenie WPKiW w Chorzowie, gdzie będą prowadzić monitoring różnorodności gatunkowej, zagrożeń i sposobów ochrony płazów. Na podstawie zdobytych wiadomości i umiejętności przygotują warsztaty, wycieczkę oraz konkurs dla swoich młodszych kolegów z klasy IIIb. Sami również zmierzą się z kilkoma konkursami: przyrodniczym pt.: „Woda środowiskiem życia”, plastycznym pt.: „Inspiracje przyrodą” oraz humanistycznym na najlepszy scenariusz spektaklu teatralnego pt.: „Moje spotkania z przyrodą”. Bardzo ważnym elementem projektu jest nawiązanie współpracy z różnymi instytucjami proekologicznymi. Uczestnicy projektu przystąpili do udziału w całorocznym projekcie edukacyjnym pt.: „Jestem przyjacielem zwierząt – znam je, szanuję i chronię” organizowanym przez Pracownię Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Katowicach. Nawiązali współpracę z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, dzięki czemu uczestniczyli w jesiennym liczeniu ptaków wodno – błotnych w regionie. Wsparli plastycznie (Alina Malik, Magda Mida, Krystian Gabryel) tworzenie materiałów edukacyjnych dotyczących zwierząt opracowanych przez Fundację „S.O.S dla zwierząt” z Dąbrowy Górniczej. Sprawozdanie z realizacji projektu przedstawią w kwartalniku Szkolnego Koła Ekologicznego pt.: „EKUŚ” oraz w postaci multimedialnej na płytkach DVD. Na zakończenie projektu odbył się happening ekologiczny.

  • p1060923
  • p1060924
  • p1060928
  • p1060930
  • p1060933
  • p1060934
  • p1060935
  • p1060936
  • p1060939

Simple Image Gallery Extended
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.