BIP

Uwaga

Projekt systemowy "PEWNIAK" 2013

Projekt systemowy PEWNIAK

podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 

W roku szkolnym 2012/2013 wszyscy nauczyciele klas I-III uczestniczyli w projekcie PEWNIAK organizowanym przez METIS Katowice.

Celem spotkań było:

  • przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do stawiania trafnej diagnozy gotowości szkolnej dzieci;
  • zapoznanie ze skutecznymi metodami, formami i środkami pracy z dziećmi, szczególnie z deficytami lub zaburzeniami rozwojowymi oraz formami wsparcia rodziców dzieci, szczególnie 6-letnich.

Odbyły się seminaria nt.:

  • gotowości szkolnej dziecka – temat wielokrotnie omawiany, jednak kilka aspektów dotyczących rozwoju psychicznego oraz emocjonalno-społecznego było ciekawie ujętych;
  • edukacji seksualnej dzieci – temat wcześniej nie pojawiający się na szkoleniach, dał nam nowy materiał do przemyśleń. Temat zabaw erotycznych, co jest normą rozwojową, a co już nie; jak rozmawiać z dziećmi na te tematy, jak odpowiadana pytania dzieci.
  • Inny ciekawie przedstawiony tematem to sposoby komunikowania się z rodzicami. Współpraca z rodzicami ze względu na ich rolę w rozwoju dziecka oraz osiąganie efektów edukacyjnych jest istotnym elementem działań wychowawców. Przedstawienie różnych form wspierania rodziców w ich relacjach z dziećmi, oczekiwań rodziców względem szkoły, modele rozmów z rodzicami (komunikowanie im spraw trudnych) dały nam cenne wskazówki i materiały do własnej pracy.

Materiały diagnostyczne będące pomocą w ustaleniu poziomu rozwoju dziecka z pewnością pomogą nam dobierać odpowiednie metody i formy pracy. Literatura, którą otrzymałyśmy będzie przydatna w pracy na zajęciach wyrównujących szanse edukacyjne. Cykl wykładów i zajęć, w których uczestniczyłyśmy rozszerzył nam spojrzenie na dziecko w wieku wczesnoszkolnym, pobudził do refleksji na tematy dotychczas marginalizowane, pomoce diagnostyczne wzbogaciły nasz warsztat pracy. Uważamy, że uczestnictwo w Projekcie dało nam cenne informacje na temat gotowości i rozwoju dziecka na progu edukacji.
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.