BIP

Uwaga

"Etyka nie tylko dla smyka"

 

PROJEKT „ETYKA NIE TYLKO DLA SYMKA”

 

rok szkolny 2015/2016

 

W roku szkolnym 2015/2016 nauczyciele klas pierwszych, będą realizować zajęcia w ramach  projektu „Etyka nie tylko dla smyka”. Projekt adresowany jest do uczniów klas 1 – 3. Zagadnienia będą omawiane w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Będziemy poruszały tematy związane z wartościami (m.in. rozróżnianiem dobra i zła, budowaniem hierarchii wartości), postawami moralno – etycznymi dzieci (uwrażliwienie na dobro, otwartość na potrzeby innych), ich wyborami (przyjmowanie postawy aktywnej – dążenie do celu) i przyjmowaniem za nie odpowiedzialności . Mamy nadzieję, że poruszane tematy będą skutecznym przygotowaniem dzieci do uczestnictwa w życiu społecznym (będzie pomocny w rozszerzaniu postawy aktywnej na polu działań społecznych).

 

Zajęcia obejmują wszystkie edukacje w tym polonistyczną, matematyczną, społeczną, przyrodniczą,  muzyczną, plastyczną, a nawet wychowanie fizyczne. Nauczyciel na zajęciach będą starali się kształtować postawy pożądane społecznie łącząc je z elementami etyki. 

 

Udział w projekcie jest okazją do zdobycia nowych doświadczeń i kompetencji, rozwinięciem współpracy między członkami Rady Pedagogicznej, nauczycielami i rodzicami. Koordynatorem programu jest mgr Grażyna Marciniak.

 

PILOTAŻ PROJEKTU „ETYKA NIE TYLKO DLA SYMKA” rok szkolny 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 nauczyciele klas I - III, jako jedyni w Katowicach, przystąpili do pilotażu projektu „Etyka nie tylko dla smyka”.

Projekt adresowany jest do uczniów klas I - III. Realizowany jest w trakcie obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Stanowi dla nas, nauczycieli podjęcie nowych zadań związanych z:

 • wartościami (m.in. rozróżnianiem dobra i zła, budowaniem hierarchii wartości),
 • postawami moralno – etycznymi dzieci (uwrażliwienie na dobro, otwartość na potrzeby innych),
 • ich wyborami (przyjmowanie postawy aktywnej – dążenie do celu,
 • przyjmowaniem za nie odpowiedzialności.

Mamy nadzieję, że będzie skutecznym przygotowaniem dzieci do uczestnictwa w życiu społecznym (będzie pomocny w rozszerzaniu postawy aktywnej na pole działań społecznych).

Zajęcia obejmują wszystkie edukacje:

 • polonistyczną,
 • matematyczną,
 • społeczną,
 • przyrodniczą,
 • muzyczną,
 • plastyczną,
 • a nawet wychowanie fizyczne.

Nauczyciel na zajęciach stara się kształtować postawy pożądane społecznie łącząc je z elementami etyki. Zajęcia odbywają się 1-2 razy w tygodniu.

Udział w projekcie jest okazją do:

 • zdobycia nowych doświadczeń i kompetencji,
 • rozwinięciem współpracy między członkami Rady Pedagogicznej, nauczycielami i rodzicami, środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz szkoły.

Szkolny lider realizacji programu p. Grażyna Marciniak uczestniczyła w 16 godzinnym szkoleniu prowadzonym przez koordynatora regionalnego w zakresie zagadnień etyki i antykorupcji. Po zrealizowaniu pilotażu projektu przewidziana jest ewaluacja oraz seminarium podsumowujące w dniu 12 czerwca 2015r. w ORE w Warszawie.

 • P1000978
 • P1000979
 • P1000980
 • P1000981
 • P1000983
 • P1000984
 • P1000985
 • P1000986
 • P1000987
 • P1000988
 • P1000990
 • P1000991
 • P1000992
 • P1000993

Simple Image Gallery Extended
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.