BIP

Uwaga

Projekt edukacyjny „Utalentowana Siedemnastka” 2018

logo projekt strefa sukcesu

Projekt edukacyjny „Utalentowana Siedemnastka”

promujący ideę oszczędzania i przedsiębiorczości

 Termin projektu: styczeń – czerwiec 2018 r.

Cele projektu:

 • popularyzacja wiedzy związanej z oszczędzaniem, przedsiębiorczością,;
 • wskazywanie nowych kierunków rozwoju młodego człowieka;
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnego „ja” w pracy twórczej;
 • inspirowanie do własnej ekspresji;
 • eksponowanie dyplomów osiągnięć uczniów w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych.

W wyniku półrocznej pracy uczniowie zdobędą praktyczne umiejętności oszczędzania, zarówno finansów, jak również żywności i środowiska.

Realizacja treści edukacyjnych projektu oparta została o szereg metod i form pracy atrakcyjnych dla uczniów, wyzwalających potrzebę twórczego spełnienia się.

 

Projekt zakłada:

 • udział uczniów w samodzielnie organizowanych przez szkołę akcjach i lekcjach z zakresu oszczędzania, przedsiębiorczości, ekonomii;
 • udział uczniów w konkursach z różnych dziedzin nauki i sportu;
 • rozbudowa istniejącej Strefy sukcesu;
 • współpracę z instytucjami w środowisku lokalnym nawiązującymi do idei oszczędzania i przedsiębiorczości, m.in. Bankiem PKO BP I Oddział w Katowicach, Wojewódzką Radą Spółdzielni Uczniowskich w Katowicach, Centrum Dietetycznym NatureHouse, Tauron Polska Energia.

Ewaluacja projektu:

 • systematyczne monitorowanie przebiegu działań projektowych;
 • dokumentowanie na stronie internetowej szkoły oraz na blogu;
 • prezentowanie prac uczniów w holu szkoły;
 • zbiór ciekawych scenariuszy lekcji o tematyce finansowej;
 • ekspozycja dyplomów osiągnięć uczniów.

Sposób realizacji:

 

Grudzień 2017 r.

 • założenie Szkolnego Bloga „Oszczędzamy w Siedemnastce” i bieżąca promocja naszych działań i osiągnięć edukacyjnych w zakresie edukacji finansowej.

Blog SKO Siedemnastki

Styczeń 2018 r.

 • wizyty klas młodszych w oddziale banku;

Wizyta klasy 3c w Banku PKO BP I Oddział Katowice

 • konkurs wiedzy o historii finansów;

15 - 26 stycznia 2018 r. na przerwie obiadowej w s. 12. 

Koordynatorem konkursu jest Ewelina Zbrońska - Langner

zaglosuj na wpis

konkurs wiedzy finansowej 2018

 

Formularz konkursowy on-line

 • apel promujący ideę SKO wśród uczniów klas młodszych.

Akcja promująca ideę oszczędzania w SKO 2018

 

Luty 2018 r.

 • spotkanie klas starszych VI – VII z przedstawicielem Prewencji Policji z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach poruszające zagadnienia cyberbezpieczeństwa w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu;

Spotkanie "Cyberbezpieczeństwo" klasy starsze 2018

zaglosuj na wpis

 • konkursu plastycznego w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu;

Konkurs plastyczny "Tworzymy kulturę szacunku w sieci"

zaglosuj na wpis

Marzec 2018 r.

 • akcja „Śniadanie na dobry start” z okazji Święta Zdrowia we współpracy z koordynatorem programu Szkoły Promującej Zdrowie „W zdrowym ciele, zdrowy duch”;
 • prelekcja promującą zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia;

Śniadanie na dobry start i prelekcja "Projekt zdrowie" 2018

 • pokaz talentów uczniów w ramach odchodów Dnia Talentów;

Dzień Talentów "Utalentowana Siedemnastka" 2018

 • apel dla klas III promujący ideę spółdzielczości we współpracy ze Spółdzielnią Uczniowską „Pingwinek”.

6 marca 2018 r. klasa 3b, a 8 marca 2018 r. klasy 3a, 3c, i 3d uczestniczyły w apelu promującym działalność Spółdzielni Uczniowskiej "Pingwinek". Apel zorganizował Opiekun spółdzielni p. Ewelina Zbrońska - Langner. Uczniowie otrzymali ulotki oraz pamiątkowe listy do kroniki klasy.

apel 08.03

Kwiecień 2018 r.

 • włączenie się w ogólnopolskie obchody Święta Ziemi.

Dzień Ziemi - Ratujemy Matkę Ziemię

Maj 2018 r.

 • włączenie się w organizację Festynu rodzinnego dla środowiska lokalnego – sprzedaż ciasteczek we współpracy z Akademią Wolontariusza „Promyczek”

Piknik rodzinny "W przyjaźni" 2018

Czerwiec 2018 r.

 • zgłoszenie szkoły do konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności oraz konkursu dla Opiekunów SKO w szkole organizowanych przez Bank PKO PB.

Koordynator projektu 

Opiekun SKO w szkole p. Ewelina Zbrońska – Langner
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.