BIP

Uwaga

Projekt edukacyjny "Świadomie w cyberprzestrzeń" 2018

 Projekt edukacyjny „Świadomie w cyberprzestrzeń”

promujący świadome korzystanie

z nowych technologii i urządzeń mobilnych.

Termin projektu: styczeń – luty 2018

logo cyber

Cele projektu:

 • uświadomienie zagrożeń związanych z korzystaniem z cyberprzestrzeni;
 • poszerzenie wiedzy na temat konsekwencji nadmiernego i niekontrolowanego korzystania z Internetu;
 • rozwijanie umiejętności świadomego i bezpiecznego korzystania z zasobów sieci internetowej;
 • zwiększenie wiedzy na temat sygnałów świadczących o nadużywaniu nowych technologii i urządzeń mobilnych;
 • rozwijanie empatii, wrażliwości na innych, budowanie dobrych i pozytywnych relacji opartych na szacunku drugiej strony;
 • rozwijanie kreatywnego myślenia oraz umiejętności pracy w grupie.

Efekty projektu:

Uczniowie zdobędą praktyczne umiejętności świadomego korzystania z nowych technologii i urządzeń mobilnych. Projekt pomoże rodzicom we wstępnej diagnozie niepokojących symptomów występowania u dzieci cyberuzależnienia oraz w ustaleniu jasnych i wzajemnie akceptowanych zasad korzystania przez dzieci z Internetu i urządzeń mobilnych.

 

Realizacja treści edukacyjnych projektu została oparta o materiały Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł pt. Smart. To znaczy mądrze! oraz ideę wydarzenia Dzień Bezpiecznego Internetu 2018.

 

Projekt zakłada:

 • udział uczniów w zajęciach z wykorzystaniem kart pracy Kampanii Smart. To znaczy mądrze!;
 • udział uczniów w konkursie plastycznym pt. „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”;
 • udział rodziców w spotkaniu pt. „Cyberuzależnienie. Jak rozpoznać? Jak reagować?”.

Ewaluacja projektu:

 • dokumentowanie przebiegu działań na stronie internetowej szkoły i na blogu;
 • prezentowanie prac uczniów w holu szkoły;
 • zdobycie certyfikatu kampanii profilaktyczno – edukacyjnej Smart. To znaczy mądrze!

Realizacja projektu:

Styczeń 2018

 • udział rodziców w spotkaniu poruszającym temat cyberuzależnienia od urządzeń mobilnych i Internetu: prezentacja multimedialna, 3-minutowa audycja tematyczna, ulotki „Cyberuzależnienie. Jak rozpoznawać?" i „Cyberuzależnienie. Jak reagować?"

Spotkanie z rodzicami "Świadomie w cyberprzestrzeń" 2018

 • udział uczniów w zajęciach z wykorzystaniem kart pracy:

 klasy I – II: Jak? Gdzie? Kiedy? Ile? Dlaczego?

klasy III – IV: W wirtualnym świecie

klasy V – VI: Bądź smart. Nie daj się złapać!

klasy VII: Realne czy wirtualne

Zajęcia edukacyjne dla uczniów w ramach projektu "Świadomie w cyberprzestrzeń " 2018

Luty 2018

 • udział uczniów w konkursie plastycznym „Tworzymy kulturę szacunku w sieci” w ramach obchodów 14 edycji Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce.

Konkurs plastyczny "Tworzymy kulturę szacunku w sieci"

Koordynatorzy projektu:

p. Bogumiła Pocheć

p. Ewelina Zbrońska – Langner

p. Anita Dudkiewicz
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.