BIP

Uwaga

Projekt "Z filmem za pan brat"

PROJEKT „Z FILMEM ZA PAN BRAT”

 

Film można zrobić tylko o ludziach, a jeśli robi się film o nich, to nie można go nie zrobić o więziach, które ich łączą. Czasami są to więzi miłości, czasami przyjaźni. Mogą to być też relacje: uczeń – mistrz. Różnie to bywa, ale inaczej po prostu się nie da.

Andrzej Jakimowski

 

Projekt „Z filmem za pan brat” powstał w oparciu o zainteresowania uczniów filmem oraz chęcią rozwijania ich zainteresowań. Głównym celem powstania koła jest poszerzanie wiedzy uczniów na tematy związane z powstaniem filmu. Ze względu na specyfikę koła zajęcia będą odbywały się raz w miesiącu po 2 godziny. Na każdym spotkaniu uczniowie będą oglądali film. Po seansie będzie czas na dyskusję dotyczącą filmu. Zadaniem uczniów będzie stworzenie recenzji ( w grupach dwuosobowych) po każdym seansie.

 

Ewaluacja zajęć:

- zbiór recenzji uczniów,

- stworzenie filmu pt. „Moja szkoła”.

 

Cele zajęć:

- Rozwijanie potrzeb kulturowych uczniów.
- Poszerzanie zainteresowań filmem.
- Uwrażliwienie na losy bohaterów filmowych.
- Rozwijanie wrażliwości na piękno obrazu i dźwięku.

- Kształtowanie wrażeń estetycznych.
- Wypowiedzi własnej opinii na forum publicznym.
- Uczenie tolerancji i otwartości na poglądy innych.

- Wyrażenie swojej opinii na temat filmu.

- Umiejętność tworzenia recenzji.

- Stworzenie filmu „Moja szkoła”.

 

Czas realizacji:

XII 2017 – IV.2018

Tematy zajęć związane będą z filmami pokazującymi różne oblicza szkoły i uczniów:

  1. „ Stowarzyszenie umarłych poetów”. (XII 2017)

  2. „Pan od muzyki”. (I 2018)

  3. „Harry Potter” – szkoła magii. (II 2018)

  4. „ High School Musical”. (III 2018)

  5. Praca nad stworzeniem filmu promującego szkołę.

Koordynator: Marta Kazuch.
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.