BIP

Uwaga

Kodeks młodego spółdzielcy

KODEKS MŁODEGO SPÓŁDZIELCY

 

  • Członkostwo w spółdzielni jest dobrowolne, każdy uczeń może stać się członkiem spółdzielni, jeżeli tylko – tak jak inni członkowie – chce pracować na rzecz spółdzielni i wypełniać swoje obowiązki. Spółdzielnia ma dla wszystkich „otwarte drzwi”!

 

  • W spółdzielni wszyscy mamy równe prawa i taki sam głos w podejmowaniu decyzji (jeden członek – jeden głos). Wszyscy powinniśmy dbać o wspólne dobro.

 

  • Spółdzielnia prowadzi wspólną kasę, do której wszyscy wnosimy jednakowe sumy pieniędzy (udziały). Część tych pieniędzy składa się na niepodzielny fundusz udziałowy, który zabezpiecza działalność spółdzielni. Wypracowane pieniądze przeznaczamy na wspólne cele: na dalszy rozwój spółdzielni, lub na nasze potrzeby (np. wycieczki, pomoce naukowe, konkursy, dyskoteki szkolne).

 

  • Nasza spółdzielnia jest niezależna od innych przedsiębiorstw i instytucji. O naszej  działalności decyduje tylko dyrekcja szkoły, na terenie której działamy. Starajmy się działać tak, by nie narazić spółdzielni i i szkoły na straty i kłopoty.

 

  • Starajmy się zapewnić wszystkim członkom spółdzielni możliwość ucznia się i rozwijania. Wszyscy powinniśmy spróbować pracy w szkolnym sklepiku, pomagajmy tym, którzy sobie jeszcze z tym nie radzą.

 

  • Starajmy się, w miarę możliwości, uczestniczyć w spotkaniach z innymi spółdzielniami uczniowskimi, nawiązujmy współpracę i międzyspółdzielcze przyjaźnie.

 

  • Współpracujmy z Radą Pedagogiczną i Samorządem Szkolnym, działajmy tak, by wspólnie poprawić atmosferę w naszym środowisku – w naszej szkole.

 
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.