BIP

Uwaga

Plan pracy spółdzielni na 2017/2018

PLAN PRACY

SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ „PINGWINEK”

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Dział

Zadania

Środki i sposoby realizacji

Odpowiedzialny

Termin realizacji

Działalność społeczno – samorządowa

Planowanie i sprawozdawcze

1. Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2017/2018.

2. Przyjęcie członków z klas III – apel promujący spółdzielczość, ulotki.

3. Sporządzenie rejestru członków.

4. Zebranie od nowych członków składek wpisowych i udziałowych.

5. Prowadzenie kroniki.

6. Ustalenie składu Zarządu, Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd i opiekun

 

 

Skarbnik i opiekun

 

 

Sekretarz i opiekun

Skarbnik i opiekun

Zarząd

Opiekun po zaopiniowaniu WZ

IX 2017

 

 

III 2018

 

 

 

IX 2017

 

Na bieżąco

 

 

Na bieżąco

IX 2017

Szkolenie członków

1. Zapoznanie członków ze Statutem i celami SU.

2. Ustalenie harmonogramu pracy w sklepiku szkolnym.

3. Zapoznanie członków Rady Nadzorczej i Zarząd z obowiązkami.

Opiekun

 

 

 

Zarząd

 

 

 

Opiekun

IX 2017

 

 

 

Miesięczny harmonogram

 

 

IX 2017

Działalność gospodarcza

Praca w sklepiku

1. Systematyczne zaopatrywanie sklepiku w towar i kalkulowanie cen.

2. Ustalenie godzin otwarcia sklepu, harmonogramu dyżurów sprzedawców.

3. Systematyczne prowadzenie sprzedaży w sklepiku, przestrzeganie kulturalnej obsługi.

4. Stałe dbanie o estetyczny wygląd sklepiku.

5. Remanent – kontrolne spisy towaru.

6. Kontrola kasy.

Opiekun i Zarząd

 

 

 

Opiekun i Zarząd

 

 

 

Wg harmonogramu

 

 

 

Zarząd

 

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Na bieżąco

 

 

 

IX 2017

 

 

 

Raz w miesiącu

Na bieżąco

 

 

 

Na bieżąco

 

Raz w tygodniu

Na bieżąco

Działalność ekologiczna

Ochrona przyrody

1. Udział w akcji zbierania surowców wtórnych:

- zbiórka plastiku

- zbiórka szkła

Członkowie

Na bieżąco

Działalność kulturalno - oświatowa

Rozwój zainteresowań kulturalnych

1. Włączanie się do imprez organizowanych przez Radę Pedagogiczną, Samorząd Szkolny i Radę Rodziców:

- kiermasz świąteczny

- dyskoteki

2. Zakup nagród w konkursach organizowanych na terenie szkoły.

3. Zorganizowanie wycieczek, wyjść

Opiekun i Zarząd

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun

 

 

Opiekun i Zarząd

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

 

 

Na bieżąco

Uspołecznienie członków

1. Finansowa pomoc członkom SU – dopłata do wycieczek, wyjść.

2. Zakup nagród dla zaangażowanych członków.

3. Praca członków na ternie szkoły, praca w sklepiku.

Zarząd

 

 

 

Opiekun

 

Członkowie

Na bieżąco

 

 

 

I 2018 i VI 2018

 

Na bieżąco
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.