BIP

Uwaga

Święto Szkoły 2015

clipart star1 

„INWAZJA 17 – ZMIENIAMY PRZYSZŁOŚĆ"

145 LAT ISTNIENIA SZKOŁY

90 LAT NADANIA SZKOLE IMIENIA TADEUSZA KOŚCIUSZKI

75 LAT ISTNIENIA BUDYNKU SZKOŁY

30 LAT NADANIA SZKOLE SZTANDARU

24 marca 2015 r. 
clipart star2 

IMG 3428

O g. 9:00 w kościele parafialnym pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Katowicach odbyła się uroczysta msza św.

 

Galeria zdjęć ze mszy św.

 

Następnie zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie przeszli do budynku szkoły przy ul. Dekerta 1 na uroczyste obchody jubileuszu.

 

Pod gwiazdami z nami - zwiedzanie szkoły

 

Na początku głos zabrał Przewodniczący Rady Rodziców p. Grzegorz Kierot witając wszystkich, którzy uczynili nam honor, przyjmując nasze zaproszenie. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Aleksandra Musioł.

 

dyrektor przewodniczacy

 

Pani Dyrektor serdecznie powitała przybyłych gości:

 • p. Stanisława Fabera, Śląskiego Kuratora Oświaty,
 • p. Krystynę Panek, v-ce Przewodniczącą Rady Miasta Katowice
 • p. Jarosława Makowskiego, Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
 • p. Marka Nowarę, Radnego Rady Miasta Katowice
 • p. Bogusławę Bielnik, Inspektora Referatu I Wydziału Edukacji Miasta Katowice, Dyrektora Szkoły w latach 2002 - 2007
 • p. Renatę Hałabudę, nadkomisarz z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji
 • p. Macieja Maciejewskiego, Pełnomocnika Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
 • p. Joannę Pruchniewską, Inspektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Katowice
 • Ks. Dariusza Niesiobęckiego, Proboszcza Parafii NMP Wspomożenia Wiernych
 • p. Mariolę Para - Hewig, Prezesa Koła Związku Górnośląskiego Katowice - Józefowiec
 • p. Natalię Pińkowską, Przewodniczącą Rady Jednostek Pomocniczych nr 11 Wełnowiec - Józefowiec
 • dr Jacka Siebiela, Dyrektora Muzeum Historii Katowic
 • p. Lidię Gałęziowską, Dyrektor Domu Kultury Koszutka i Dąb
 • p. Agnieszkę Moś, Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 5 w Katowicach
 • p. Bożenę Bucką, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno - Edukacyjnego METIS
 • p. Barbarę Dobias - Mola, p.o. Wojewódzkiego Koordynatora Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
 • p. Wiesława Woźniaka, Prezesa KS "Kolejarz 24" Katowice
 • p. Krystynę Piasecką, Prezes Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • p. Halinę Bryłę, Pełnomocnika Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ds. pspołeczno - kulturalno - oświatowych
 • p. Beatę Twardowską, Prezes Zarządu Fundacji Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • p. Mirelę Czogałę, Dyrektor Obsługi klienta PKO Bank Polski w Katowicach
 • p. Lidię Korzeniowską - Drapacz, Kierownik Filii Dąb Domu Kultury Koszutka
 • p. Danutę Waszek, Kierownik Filii 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 • p. Barbarę Wilczkiewicz, Dyrektor Szkoły w latach 1981 - 1986
 • p. Małgorzatę Lubojańską, Dyrektor Szkoły w latach 1973 - 1981
 • p. Danutę Kowalską, Dyrektor Przedszkola nr 82 Katowice
 • p. Barbarę Len, Dyrektor SP nr 19 Katowice
 • p. Barbarę Lubinę, Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 Katowice
 • p. Magdalenę Poloczek, Dyrektor SP nr 10 Katowice
 • p. Danutę Chudek, Dyrektor SP nr 11 Katowice
 • p. Jolantę Knapik, Dyrektor SP nr 65 Katowice
 • p. Annę Wątroba, Dyrektor Gimnazjum nr 9 Katowice
 • p. Witolda Kwietnia, Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 Katowice

oraz nauczycieli, pracowników szkoły, przedstawicieli obecnej Rady Rodziców i z lat poprzednich, rodziców uczniów oraz uczniów.

 

W swoim przemówieniu, Pani Dyrektor Aleksandra Musioł zwróciła uwagę na zmiany, jakie zaszły przez te 145 lat w naszej szkole. Jubileusz był okazją do wspomnień, jak również do rozważań na temat tego, co jest i do snucia wizji dotyczących przyszłości. Każdy jubileusz to zestawienie tradycji z nowoczesnością oraz doświadczenia z młodością. 

 

Galeria zdjęć - Część oficjalna obchodów jubileuszu

 

Kolejną ważną kartą historii szkoły było uhonorowanie naczycieli naszej placówki odznaczeniami państwowymi, Medalami za Długoletnią Służbę. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa odznaczeni zostali:

 

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę

p. Anna Glinkowska

 

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę

p. Gabriela Burzyńska

p. Katarzyna Czyż

p. Ewa Krawczyk

p. Grażyna Marciniak

p. Bogumiła Pocheć

 

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę

p. Dagmara Pazio

 

W związku z tym, że osobą upoważnioną do wręczenia odznaczeń państwowych w imieniu Prezydenta jest Wojewoda, któremu liczne obowiązki nie pozwoliły na przybycie na uroczystość, wyróżnionym nauczycielom Medale zostaną wręczone na uroczystościach związanych z Dniem Edukacji Narodowej.

 

Ponadto, Medal Komisji Edukacji Narodowej - polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej, z rąk Śląskiego Kuratora Oświaty Pana Stanisława Fabera otrzymały:

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej

p. Aleksandra Musioł, Dyrektor Szkoły

p. Justyna Niedźwiecka, v-ce Dyrektor Szkoły

p. Mirosława Malczewska, nauczyciel przyrody

 

IMG 3297   IMG 3300  IMG 3303
   IMG 3308  

Nasza Siedemnastka otrzymała regionalne odznaczenie,

Złotą Odznakę Honorową

za Zasługi dla Województwa Śląskiego

IMG 3314   oznaka honorowa 2015  IMG 3316

którą przyznała Kapituła Sejmiku Województwa Śląskiego za całokształt działalności, która przyczyniła się do kulturalnego i społecznego rozwoju województwa. Oznaczenie wręczył p. Jarosław Makowski, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego.

 

W imieniu odznaczonych głos zabrała p. Mirosława Malczewska, wieloletni nauczyciel szkoły.

IMG 3319

W ciepłych słowach do społeczności uczniowskiej oraz zgromadzonych zwrócili się:

 • p. Stanistaw Faber, Śląski Kurator Oświaty,
 • p. Krystyna Panek, v-ce Przewodnicząca Rady Miasta Katowice,
 • p. Jarosław Makowski, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego,
 • p. Bogusława Bielnik, Inspektora Referatu I Wydziału Edukacji Miasta Katowice, Dyrektora Szkoły w latach 2002 - 2007
 IMG 3322 IMG 3332  IMG 3310 
  IMG 3333  
 • p. Mariola Para - Hewig, Presez Koła Związku Górnośląskiego Katowice - Józefowiec,
 • p. Bożena Bucka, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno - Edukacyjnego METIS,
 • p. Krystyna Piasecka, Prezes Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 IMG 3338  IMG 3346  IMG 3350
 • p. Barbarę Wilczkiewicz, Dyrektor Szkoły w latach 1981 - 1986
 • p. Małgorzatę Lubojańską, Dyrektor Szkoły w latach 1973 - 1981
IMG 3422  IMG 3426 

O Siedemnastce można by mówić wiele i długo, dlatego pokusiliśmy się o wydanie okolicznościowego folderu "Inwazja 17 - zmieniamy przyszłość", który został wręczony zaproszonym gościom.

 

foldery

 

Serdeczne podziękowania Pani Dyrektor Aleksandra Musioł skierowała do sponsorów, partnerów oraz hojnych darczyńców:

IMG 3356

 • Ks. Dariusza Niesiobęckiego, Proboszcza Parafii NMP Wspomożenia Wiernych Katowice
 • Ks. Zenona Drożdża, Proboszcza Pafarii Świętego Józefa Robotnika
 • Firmy Concept, biuro usług inżynierskich Arkadiusz Cichoń
 • Ireneusza Gajdosza, muzyka Zespołu MISTIC oraz współtwórcę spektaklu
 • Miejskiego Domu Kultury "Koszutka"
 • Muzeum Historii Katowic
 • Praktyka Lekarska Janusz Kazek
 • Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach
 • Firmy WEKTOR A. Chudak sp.j. Katowice

 

 IMG 3359  IMG 3360  IMG 3361
 IMG 3362  IMG 3363  IMG 3364

 

"Jestem przekonana, że to co najlepsze i najpiękniejsze jeszcze przed nami, ale dziś zatrzymajmy się na przeszłości naszej szkoły, ponieważ ona wyznacza naszą przyszłość."

 

Na zakończenie zebrani uczestniczyli w spektaklu pt. "Inwazja 17 - zmieniamy przyszłość" przygotowanym przez: p. Annę Glinkowską, p. Agnieszkę Olczyk, p. Ireneusza Gajdosza oraz uczniów szkoły.

 

Spektakl pt. "Inwazja 17 - zmieniamy przyszłość"

 

Dodatkowo, grono pedagogiczne przygotowało wystrój szkoły, prezentując ciekawe informacje z życia szkoły:

 

PARTER POD GWIAZDAMI Z NAMI...

„Aleja gwiazd” – nasi dyrektorzy

„Z kart historii szkoły" – wystawa  

„Z archiwum ...” – wystawa kronik

Szkolne miejsce tradycji „Powrót do przeszłości"

Prezentacje działań edukacyjnych szkoły /gabloty/

 

20150323 140243   20150323 140300  20150323 140311  20150323 140323
20150326 093632 20150326 093648 20150326 093657 20150326 093702

 

 I PIĘTRO STREFA SUKCESU

Sylwetki absolwentów

Osiągnięcia uczniów /dyplomy/

Prezentacje multimedialne:

Dzień z życia szkoły

Szkolne talenty

Gry, nauka i zabawy każdy u nas dzień ciekawy

W szkolnej ławie

"17" to drugi nasz dom

Hej szable w dłoń...

Sznupek radzi i pomaga

Sport dla życia - ważna sprawa

Dance with me!

 

II PIĘTRO STREFA TALENTÓW

Imprezą towarzyszącą uroczystym obchodom Jubileuszu był Dzień Talentów 2015. Uczniowie klas I - III uczestniczyli w obiekcie przy ul. Józefowskiej 52 w warsztatach ekologicznych pt. "Eko bajka. Potwory atakują." oraz w zajęciach poświęconych postaci partona szkoły. Natomiast uczniowie klas IV - VI wzięli udział w warsztatach edukacyjnych nt: biżuterii techniką alu deco, Jak zostać tropicielem?, Jak dobrze być harcerzem?, warsztaty pamięci, zabawa w teatr, prowadzonych przez zaproszonych specjalistów.

Dzień Talentów 2015 galeria zdjęć

Z okazja Jubileuszu 145 - lecia szkoły otrzymaliśmy życzenia i gratulacje, które znajdą swoje miejsce w kronice szkoły.

Życzenia i gratulacje z okazji Jubileuszu 145 - lecia szkoły

 

Podczas uroczystości obecna była Telewizja TVP Katowice

Aktualności TVP Katowice, 24.03.2015, g. 22:00

http://katowice.tvp.pl/19387856/24032015-godz2200 (7 minuta)

zdjecie szkoly sp17 przod     zdjecie szkoly sp17 tyl 

 

 Strona Kuratorium Oświaty w Katowicach

http://www.kuratorium.katowice.pl/?page=EventPage&eventId=544
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.