BIP

Uwaga

Owoce i warzywa w szkole

 

 


 Program Owoce w szkole ma zachęcić dzieci do spożywania większych ilości owoców w szkole, a tym samym przyczynić się do ukształtowania dobrych nawyków żywieniowych, które będą utrzymywały się również w późniejszych latach. Koordynatorem programu jest vicedyrektor Katarzyna Czyż

 

Cele programu to:

 • trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw
 • w codziennej diecie w czasie, kiedy kształtują się ich nawyki żywieniowe,
 • podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zdrowego odżywiania – w szczególności dzieci – oraz propagowanie zdrowego odżywianie poprzez działania edukacyjne realizowane w szkole.

Realizacja ww. celów programu ma skutecznie przeciwdziałać:

 • wzrastającej liczbie osób z nadwagą i otyłych wśród dzieci w wieku szkolnym,
 • wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowanemu nieodpowiednią dietą wynikającą m.in. z braku ukształtowania w młodym wieku prawidłowych nawyków żywieniowych,
 • spadkowi konsumpcji owoców i warzyw w Polsce.

W programie uczestniczą dzieci uczęszczające do klas I-III szkół podstawowych, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie. Każdorazowo dziecko uczestniczące w programie otrzymuje porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

 

Dzieciom udostępniane są produkty takie jak:

 • jabłka, gruszki, truskawki,
 • marchew, papryka słodka, rzodkiewka,
 • soki owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne.

Owoce i warzywa udostępnione dzieciom w ramach programu:

 • spełniają wymagania jakościowe i zdrowotne określone w przepisach,
 • są gotowe do bezpośredniego spożycia tj. świeże, czyste, wystarczająco rozwinięte o odpowiednio dojrzałe, zdrowe.

 
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.