BIP

Uwaga

Strona główna

Uszkodzony podręcznik - Nasz elementarz

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 informuje, że

w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia

podręcznika do klas I - II, należy dokonać zwrotu

kwoty 4,34 zł za jedną część „Naszego elementarza”. 

 

Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie,

numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000

W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik część …” podając numer jednej z czterech części.

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 3. i 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.”

Dyrektor zwraca się z prośbą o  przedłożenie dowódu przelania środków na ww. rachunek dochodów w sekretariacie szkoły. 
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.