Data Wydarzenie
02.09.2019   Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych
12.09.2019 Zebranie z rodzicami.
03.10.2019 Zebranie z rodzicami. 
14.10.2019 Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 
01.11.2019  Uroczystość Wszystkich Świętych- dzień wolny
11.11.2019  Narodowe Święto Niepodległości- dzień wolny
14.11.2019 Konsultacje dla rodziców klas 1-7. Zebranie dla rodziców klas 8 (informacje o egzaminie)
12.12.2019 Kiermasz świąteczny. Zebrane z rodzicami.
 23-31.12.2019  Zimowa przerwa świąteczna
 01.01.2020  Nowy Rok- dzień wolny
02-03.01.2020 Dni wolne od zajęć dydaktycznych.
 06.01.2020  Święto Trzech Króli - dzień wolny
 13-26.01.2020  Ferie zimowe
31.01.2020 Zakończenie pierwszego półrocza
 18-20.03.2020  Rekolekcje wielkopostne
19.03.2020 Zebrania z rodzicami
24.03.2020 Święto szkoły- Jubileusz 150-cio lecia. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
31.03.2020 Dzień otwarty
 09-14.04.2020  Wiosenna przerwa świąteczna
01.05.2020 Święto pracy- dzień wolny
14.05.2020 Konsultacje dla rodziców
09.06.2020 Zebrania z rodzicami.
 11.06.2020  Uroczystość Bożego Ciała- dzień wolny.
12.06.2020 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
16-18 .06.2020 Egzamin ósmoklasisty- dni wolne od zajęć dydaktycznych
 26.06.2020  Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 

Dodatkowe dni wolne do zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 zostały zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.