Menu

Informujemy, że opłata za obiady

za miesiąc wrzesień wynosi 63 zł.


Potwierdzenie wpłaty proszę dostarczyć intendentowi szkoły do 5-go każdego miesiąca lub przesłać w pliku PDF na e-mail intendenta:
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach zawiadamia, iż możliwe jest dokonywanie płatności za obiady na konto bankowe nr:

06 1020 2313 0000 3102 0515 0919

Tytułem: opłata za obiady/miesiąc/imię i nazwisko ucznia

Prosimy rodziców o zapoznanie się z regulaminem, który zamieszczono poniżej- szczególnie w sprawie odliczeń za obiady w czasie nieobecności dziecka.

Regulamin stołówki