Program nauczania  z doradztwa zawodowego „ Mądry wybór kluczem do sukcesu”   ( A. Olczyk) powstał z myślą o uczniach klas VII  i VIII  Szkoły Podstawowej
nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach. Zagadnienia związane z doradztwem zawodowym zostały dopasowane do wieku i potrzeb  uczniów. Ich zadaniem jest przygotowanie młodzieży do dokonania najbardziej optymalnego dla nich wyboru ścieżki edukacyjnej  i zawodowej. W tym celu do programu zostały włączone testy diagnozujące predyspozycje  uczniów, analizujące ich uzdolnienia, zainteresowania, mocne i słabe strony.  Część zajęć będzie poświęcona przedstawieniu wiedzy o zawodach, kwalifikacjach oraz o możliwych ścieżkach edukacyjnych.

                Przewidziany czas na realizację programu to dwa lata szkolne w wymiarze  po 10 godzin pracy z zespołem klasowym w danym roku szkolnym oraz indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzinami ( wg potrzeb).

 

Harmonogram indywidualnych konsultacji

dla uczniów i rodziców z doradcą zawodowym

w roku szkolnym 2020/2021

 

 

28 września 2020  ( poniedziałek) godz. 16.00 – 17.00 s. 24

26 października 2020 ( poniedziałek) godz. 16.00 – 17.00 s. 24

24 listopada 2020 ( wtorek ) godz. 15.00 – 16.00   s. 24

15 grudnia 2020 (wtorek) godz. 15.30 – 16.30       s. 24

11 stycznia 2021 ( poniedziałek) godz. 16.00 – 17.00 s. 24

22 lutego 2021 ( poniedziałek ) godz. 16.00 – 17.00 s. 24

11 marca 2021 ( czwartek) godz. 15.00 – 16.00 s. 24

19 kwietnia 2021 ( poniedziałek) godz. 15.30 – 16.30 s.24

31 maja 2021 ( poniedziałek) godz. 15.30 – 16.30 s. 24

7 czerwca 2021 ( poniedziałek) godz. 15.30 – 16.30  s. 24

 

Proszę o wcześniejsze umówienie się na spotkanie przez dziennik elektroniczny

 Agnieszka Olczyk 

 

 

 

Zapraszam  do zapoznania się z założeniami kampanii społecznej

 " Moc zawodowca" 

jej celem jest promowanie edukacji zawodowej 

 

Film

Strona kampanii

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przygotowanej

przez panie pedagog i psycholog na temat Rynku pracy w kontekście

Koronawirusa

Terminy konsultacji z doradcą zawodowym w roku szkolnym 2019/2020

 

 

23 października godz 15:00-16:00

14 listopada  godz 16:00- 17:00

5 grudnia  godz 15:00-16:00

6 lutego  godz 15:00-16:00

26 marca  godz 15:00-16:00

16 kwietnia  godz 15:00-16:00

14 maja  godz 16:00- 17:00

 9 czerwca godz 14:30- 15:30 

                             Agnieszka Olczyk

Wskazane jest, żeby rodzice umówili się wcześniej na konsultację poprzez e-dziennik.