EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju 2021 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

Termin główny:

  1. Język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) 9:00- czas trwania 120 minut
  2. Matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) 9:00 – czas trwania 100 minut
  3. Język obcy nowożytny – 27 maja 2021r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut

 

W przypadku arkuszy dostosowanych /dostosowanie form i warunków/, czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów jest wydłużony:

Język polski – do 180 minut

Matematyka – do 150 minut

Język obcy nowożytny – do 135 minut

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

- z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu  ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym;

- przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym.

Termin dodatkowy:

  1. Język polski – 16 czerwca 2021r. (środa) – godz. 9:00
  2. Matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00
  3. Język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021r. (piątek) – godz. 9:00

 

Termin ogłaszania wyników  egzaminu ósmoklasisty – 2 lipca 2021 r.

Termin przekazania wyników, zaświadczeń i informacji – do 8 lipca 2021 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji – 9 lipca 2021 r.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.