Egzamin próbny

 

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

Termin główny:

  1. Język polski – 21 kwietnia 2020r. (wtorek) – godz. 9:00- czas trwania 120 minut- wydłużenie do 180 minut

  2. Matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00 – czas trwania 100 minut - wydłużenie do 150 minut

  3. Język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut – wydłużenie do 135 minut

Termin dodatkowy:

  1. Język polski – 1 czerwca 2020r. (poniedziałek) – godz. 9:00 -

  2. Matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

  3. Język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020r. (środa) – godz. 9:00

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty – 19 czerwca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 26 czerwca 2020 r.

Ważne informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują się poniżej:

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu Ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/