Katowice, 27.04.2020 r.

 

Szanowni Państwo/ Prawni Opiekunowie, Uczniowie klas ósmych

 

Na podstawie:

Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

Pod linkiem:

https://oke.jaworzno.pl/www3/2020/04/24/komunikat-dyrektora-centralnej-komisji-egzaminacyjnej-z-24-kwietnia-2020-r-w-sprawie-harmonogramu-przeprowadzania-egzaminu-osmoklasisty-egzaminu-gimnazjalnego-oraz-egzaminu-maturalnego-w-2020-roku/

 

Dyrektor Szkoły podaje:

NOWE TREMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w roku szkolnym 2019/2020

NOWY Termin główny:

  1. Język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00- czas trwania 120 minut

  2. Matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00 – czas trwania 100 minut

  3. Język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut

NOWY Termin dodatkowy:

  1. Język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 - czas trwania 120 minut

  2. Matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00 - czas trwania 100 minut

  3. Język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 - czas trwania 90 minut

 

 

NOWE Terminy ogłaszania wyników:Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r.