PLAN ZAJĘĆ PROGRAMU

ŻYJ ZDROWO I Z GŁOWĄ”

16.09.2019 – 13.12.2019 r.

DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE:

KLASA 2a – nieparzyste poniedziałki 13.30 – 14.30 (p. H. Kurka ul Józefowska s. 12)

KLASA 3a – parzyste poniedziałki 13.30 – 14.30 (p. H. Kurka ul Józefowska s. 12)

JĘZYK POLSKI KL. 4,5 – czwartek 14.40 – 15.25 (p. H. Wilk, ul. Dekerta s. 3)

JĘZYK POLSKI KL. 6 – czwartek 15.30 – 16.15 (p. H. Wilk, ul. Dekerta s. 3)

MATEMATYKA KL.6 środa 14.45 – 15.45 (p. K. Czyż, ul. Dekerta s. 27)

SPORTOWE:

SPORT, RUCH, ZABAWA – czwartek 16.30 – 17.30 (p. G. Burzyńska, ul. Dekerta sala gimnastyczna)

BAW SIĘ I ĆWICZ RAZEM Z NAMI – czwartek 15.05 – 16.05 (p. A. Gładysz, ul. Józefowska sala gimnastyczna)

KOMPUTEROWE:

DO ODWAŻNYCH ŚWIAT NALEŻY – środa 15.30 – 16.30 (p. B. Pocheć, ul. Dekerta s. 21)

TERAPEUTYCZNO – PEDAGOGICZNE:

SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO (psychoedukacyjne) – drugi i czwarty wtorek miesiąca 14.30 – 15.30 (p. J. Dziuba, ul Józefowska )

KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE KL. 6b,d – wtorek 15.30 – 16.00 (p. A Gawor ul. Dekerta s. 12)

KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE KL. 5c– piątek 14.40 – 15.10 (p. A Gawor ul. Dekerta s. 12)

KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE – środa 13.30 – 14.00 (p. A. Wasilewska, ul. Józefowska s. 17)

PROFILAKTYKA WAD POSTAWY – piątek 13.30 – 14.0 0 ( p. G. Marciniak, ul. Józefowska sala gimnastyczna.)

ARTYSTYCZNE:

TEATRALNE – piątek 15.00 – 16.00 (p. A. Glinkowska, ul. Józefowska sala gimnastyczna)

INNE: CIEKAWA BIOLOGIA – co druga środa 14.30 – 16.30 (p. M. Malczewska, zajęcia

w Pałacu Młodzieży w Katowicach ul. Mikołowska)

POSZCZEGÓLNE TERMINY I GODZINY ZAJĘĆ MOGĄ ULEC ZMIANIE, ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY REALIZACJI PROGRAMU (np. wyjścia do teatru, kina, impreza integracyjna, udział prowadzącego w szkoleniu) ZAWSZE PO UZGODNIENIU Z KOORDYNATOREM. Koordynator programu: Gabriela Burzyńska