PLAN ZAJĘĆ PROGRAMU

ŻYJ ZDROWO I Z GŁOWĄ”

10.02.2020 r. – 05.06.2020 r.

DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE:

KLASA 2a – nieparzyste poniedziałki 13.30 – 14.30 (p. H. Kurka, ul Józefowska s. 12)

KLASA 3a – parzyste poniedziałki 13.30 – 14.30 (p. H. Kurka, ul Józefowska s. 12)

KLASA 2b – nieparzyste poniedziałki 13.30 – 14.30 (p. J. Leszczyńska, ul Józefowska s.6)

KLASA 3b – parzyste poniedziałki 13.30 – 14.30 (p. J. Leszczyńska, ul Józefowska s.6 )

KLASA 1a, 1b – nieparzyste środy 13.30 – 14.30 (p. A. Wasilewska, ul. Józefowska s. 17)

JĘZYK POLSKI KL. 4,5 – czwartek 14.30 – 15.15 (p. H. Wilk, ul. Dekerta s. 3)

JĘZYK POLSKI KL. 6 – czwartek 15.20 – 16.05 (p. H. Wilk, ul. Dekerta s. 3)

JĘZYK POLSKI KL. 7b, 7c , 8b – parzyste czwartki 14.30 – 15.30 (p. M. Kazuch, ul. Dekerta s. 26)

JĘZYK POLSKI KL. 7a, 8a – nieparzyste środy 14.30 – 15.30 (p. A. Olczyk, ul. Dekerta s. 13)

JĘZYK ANGIELSKI KL. 4a, 5a, 5b – parzyste poniedziałki 13.45– 14.45 (p. D. Józefowska, ul. Dekerta s. 14)

JĘZYK ANGIELSKI KL. 5c, 6 – parzyste poniedziałki 14.45– 15.45 (p. D. Józefowska, ul. Dekerta s. 14)

JĘZYK ANGIELSKI KL,7 – nieparzyste środy 14.40– 15.40 (p. J. Komarnicka, ul. Dekerta s. 25)

JĘZYK ANGIELSKI KL. 8 – parzyste piątki 14.40– 15.40 (p. J. Komarnicka, ul. Dekerta s. 13)

MATEMATYKA KL. 4 – środa 12.45 – 13.30 (p. B. Pocheć, ul. Dekerta s. 24)

MATEMATYKA KL. 5 – czwartek 13.45 – 14.30 (p. B. Pocheć, ul. Dekerta s. 24)

MATEMATYKA KL. 6a, 6b nieparzyste środy 14.45 – 15.30 (p. K. Czyż, ul. Dekerta s. 27)

MATEMATYKA KL. 6c, 6d nieparzyste środy 15.30– 16.15 (p. K. Czyż, ul. Dekerta s. 27)

MATEMATYKA KL. 7a parzyste środy 14.45 – 15.30 (p. K. Czyż, ul. Dekerta s. 27)

MATEMATYKA KL. 7b, 7c parzyste środy 15.30 – 16.15 (p. K. Czyż, ul. Dekerta s. 27)

MATEMATYKA KL 8 poniedziałek 15.30 – 16.30 (p. A. Gawor, ul. Dekerta s. 12)

CHEMIA KL. 7,8 parzyste wtorki 15.30 – 16.30 (p. K. Wojtków, ul. Dekerta s. 27)

FIZYKA KL. 7,8 nieparzyste wtorki 15.30 – 16.30 (p. K. Wojtków, ul. Dekerta s. 27)

SPORTOWE:

SPORT, RUCH, ZABAWA – czwartek 16.30 – 17.30 (p. G. Burzyńska, ul. Dekerta sala gimnastyczna)

KOMPUTEROWE:

DO ODWAŻNYCH ŚWIAT NALEŻY – parzyste czwartki 15.30 – 16.30 (p. B. Pocheć, ul. Dekerta s. 21)

TERAPEUTYCZNO – PEDAGOGICZNE:

SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO (psychoedukacyjne) – parzyste wtorki 14.30 – 15.30 (p. J. Dziuba, ul Dekerta gabinet pedagoga )

KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE KL. 6b, 6d – wtorek 15.30 – 16.15 (p. A. Gawor ul. Dekerta s. 12)

KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE KL. 5a, 5c – piątek 14.30 – 15.15 (p. A Gawor ul. Dekerta s. 12)

KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE – parzyste środy 13.30 – 14.30 (p. A. Wasilewska, ul. Józefowska s. 17)

PROFILAKTYKA WAD POSTAWY – piątek 13.30 – 14.0 0 ( p. G. Marciniak, ul. Józefowska sala gimnastyczna.)

ARTYSTYCZNE:

TEATRALNE – piątek 15.00 – 16.00 (p. A. Glinkowska, ul. Józefowska sala gimnastyczna)

INNE: CIEKAWA BIOLOGIA – co druga środa 14.30 – 17.30 (p. M. Malczewska, zajęcia w Pałacu Młodzieży w Katowicach ul. Mikołowska)

 

POSZCZEGÓLNE TERMINY I GODZINY ZAJĘĆ MOGĄ ULEC ZMIANIE, ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY REALIZACJI PROGRAMU (np. wyjścia do teatru, kina, impreza integracyjna, udział prowadzącego w szkoleniu) ZAWSZE PO UZGODNIENIU Z KOORDYNATOREM. Koordynator programu: Gabriela Burzyńska