Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

Rok szkolny 2019/2020

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia

Alina Olszewska

Do moich zadań należy:

  • przestrzeganie praw i obowiązków ucznia;

  • kwestionowanie niewłaściwych decyzji prawnych dotyczących ucznia;

  • gromadzenie dokumentacji o przypadkach łamania praw ucznia;

Stoję na straży praw ucznia określonych w:

  • Statucie Szkoły;

  • Wewnątrzszkolnych oraz Przedmiotowych Zasadach Oceniania;

  • Konwencji o Prawach Dziecka.

Rzecznik Praw Ucznia:

  • nie ustanawia praw, ale może sugerować, iż istnieje potrzeba zmiany lub ustanowienie nowych praw;

  • nie wyręcza żadnych instytucji w ich działalności, jedynie uwrażliwia by funkcjonowały w sposób przyjazny uczniowi.

 

Jeśli uważasz, że w szkole zostały naruszone Twoje prawa, jeśli otrzymałeś karę niewspółmierną do zachowania lub jesteś traktowany w niesprawiedliwy sposób – pomogę rozwiązać Twój problem

Zapraszam w piątki od 14.30 -15.30 przy ul. Dekerta 1 oraz według potrzeby w innym dogodnym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu.

Alina Olszewska

 

Działalność Rzecznika:

Siedemnastka spełnia marzenia

Dyskoteka Andrzejkowa

Kwiecień miesiącem wiedzy o autyźmie

Wesołe piątki

Rzecznik - sprawozdanie