Pani pedagog Joanna Dziuba prowadzi dla uczniów zajęcia z arteterapii mające na celu poznanie siebie, swoich mocnych i słabych stron za pomocą twórczej i kreatywnej zabawy z zastosowaniem różnych technik plastycznych.
Na jednych z zajęć uczniowie wykonywali drzewa wartości oraz fotografie swoich prac. Oto rezultaty.