Sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw Ucznia w I półroczu w roku szkolnym 2020/2021

Zanim podjęłam się jakichkolwiek zadań zapoznałam się na początku roku szczegółowo z dokumentacją szkolną:

  • Statutem Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach
  • Konwencją Praw Dziecka
  • Regulaminem Rzecznika Praw Dziecka

We wrześniu opracowany został plan pracy na rok szkolny 2020/2021. Ustalenia i godziny przyjmowania wniosków zostały podane do wiadomości uczniów i rodziców na stronie szkoły w zakładce Rzecznik Praw Ucznia oraz na gazetce szkolnej. Zapoznałam się również z trybem postępowania w kwestiach spornych. Działania w I półroczu:

  • Zorganizowałam i koordynuje Ogólnopolski Projekt „ Z kulturą mi do twarzy” ( 01.10.2020- 14.05.2021)
  • Zorganizowałam i koordynowałam „ Kolorowy Tydzień Życzliwości” połączony z VIII Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.
  • Przygotowałam scenariusz zajęć dla wychowawców dotyczący „ Praw Dziecka” ( listopad 2020)
  • Koordynowałam konkurs plastyczny z okazji „Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka” zorganizowanym przez Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka.( grudzień 2020) Uczeń klasy 5a Maciej Dyl otrzymał wyróżnienie i nagrodę.

Alina Olszewska