RADA NADZORCZA, ZARZĄD, KOMISJA REWIZYJNA

Rok szkolny 2019/2020

Przewodniczący:

Oliwia Pilarz 8a

Z-ca przewodniczącego:

Katarzyna Czaja 8a

Komisja Rewizyjna:

Julia Camona 7a

Julia Hozumbek 7a

Skarbnik:

Julia Hozumbek 7a

Kierowniczka sklepu:

Oliwia Pilarz 8a, Julia Hozumbek 7a