Przedstawiamy harmonogram testów rocznych w poszczególnych klasach:

 

Klasy IV

Klasy V

Klasy VI

Klasy VII

Klasy VIII

 

Przedstawiamy harmonogram sprawdzianu szkolnego w klasie 3 wraz z zakresem badanych umiejętności:

Klasa III