Harmonogram testów  rocznych w roku szkolnym 2020/2021

 

 

 

Klasy I

 

Klasy II

 

Klasy III

 

Klasy IV

 

Klasa V

 

Klasy VI

 

Klasy VII

 

Klasy VIII